Category Archives: Aktivnosti

Aktivnosti Hrvatske udruge sindikata: rad tijela HUS-a i županijskih ureda, sudjelovanje u projektima i organizacija događaja,…

Sindikalisti strahuju da je Babić uhićen zbog konflikta s vlašću

tportal.hr, 28. siječnja 2014.

Ministar zdravlja Rajko Ostojić izjavio je danas da je o uhićenju predsjednika Hrvatskog liječničkog sindikata Ivice Babića doznao iz medija. Sindikalisti Ozren Matijašević i Vilim Ribić sumnjaju da je Babićevo privođenje povezano s njegovom žestokom sindikalnom borbom s aktualnom vlašću. VIŠE >>

HURS-ovo IZDVOJENO MIŠLJENJE

Na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća održanoj 30. listopada 2013. pod točkom 1. Nacrt prijedloga zakona o mirovinskom osiguranju, nakon rasprave, članovi GSV-a su podržali navedeni Nacrt prijedloga.

Hrvatska udruga radničkih sindikata izvješčuje Gospodarsko-socijalno vijeće kako u ovom slučaju ostaje kod primjedbi koje je prethodno iznosila (uz ostale primjedbe), a koje se odnose na odredbe članaka 33. i 34. Nacrta prijedloga ZOMO te u tom smislu daje

IZDVOJENO MIŠLJENJE

I. HURS pozdravlja namjeru iskazanu kroz prijedlog odredbe članka 34. ZOMO po kojoj pravo na starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja ima osiguranik kada navrši 41 godinu staža osiguranja. Međutim dio odredbe po kojoj se kao uvjet za navedenu starosnu mirovinu uz godine staža osiguranja uvodi i uvjet godina života (60 godina), za HURS nije prihvatljiv. Razlozi protivljenja uvjetu godina života uz staž od 41 godinu su:

- 30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

- Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2013. godini iznosi 34 godine.

- Veći broj industrijskih radnika ima i više od 41 godinu staža (s beneficiranim stažem), ali životnu dob nižu i znatno nižu od 60 godina,

Stoga HURS ostaje kod prijedloga da članak 34. glasi.

“Pravo na starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja ima osiguranik kada navrši 41 godinu staža osiguranja.”

II. HURS se protivi povišenju dobne granice za ostavernje prava na starosnu mirovinu sa 65 na 67 godina života, kao i za prijevremenu starosnu mirovinu sa 60 na 62 godine života. Najvažniji razlozi protivljenja uvjetu godina života uz staž od 41 godinu su:

- prosječan životni vijek u Hrvatskoj je niži od prosječnog životnog vijeka u državama koje su uvele ili namjeravaju uvesti dob od 67 godina kao uvjet za starosnu mirovinu, zbog čega je i kraće razdoblje korištenja mirovine,

- nezaposlenost u Hrvatskoj, posebno mladih, je tako velika da ne opravdava ostanak na tržištu rada kategorija stanovništva starijeg od 65 godina.

PODRŠKA SINDIKALNIH SREDIŠNJICA RADNICIMA BRODOSPLITA

Sindikalne središnjice oštro osuđuju grubo kršenje prava radnika Brodosplita, kojima je poslodavac bez zakonskog uporišta i kršeći predviđenu proceduru izrekao suspenzije te im onemogućio pristup radnom mjestu. Ovlaštena osoba poslodavca radnike je nazivala teroristima i alkoholičarima, podsjećajući nas na vremena za koja smo mislili da su odavno za nama. Postupak poslodavca prema sindikalnim povjerenicima, Predsjedniku NS Brodosplit, Dopredsjedniku NS Brodosplit, Glavnom povjereniku SMH-IS podružnica Brodosplit, kojima je jednostranom odlukom, bez ikakve obavijesti sindikatu, onemogućen pristup brodogradilištu, grubo je kršenje međunarodnih ugovora koji u Republici Hrvatskoj imaju nadzakonsku snagu. Stoga apeliramo na odgovorne državne institucije da zaštite radnike Brodosplita od krajnje ponižavajućih i protuzakonitih postupaka poslodavca.

HURS – Poziv na tiskovnu konferenciju u Osijeku 23. listopada 2013.

Svjedočimo sve dužoj i dubljoj agoniji gospodarstva i građana zbog gospodarske i društvene krize koju Vlada ne uspijeva obuzdati i zaustaviti. Naprotiv, pogrešnim potezima, odlukama i mjerama, produbljuje se bezizlaznost situacije s ciljem opravdanja odluka o privatizaciji vrijedne državne imovine. O pogrešnom smjeru politike i mjera Vlade RH i štetnosti najavljenih privatizacija govorit će Predsjednik HURS-a Ozren Matijašević.

TISKOVNA KONFERENCIJA HRVATSKE UDRUGE RADNIČKIH SINDIKATA

OSIJEK, GRADSKA ČETVRT NOVI GRAD (Robna kuća Sjenjak)

SRIJEDA, 23. listopada 2013. u 10,30 sati

Klasna borba na splitskim ulicama

tportal.hr, 21. listopada 2013.

Splitski škverani jutros su oko šest sati ponovno izašli na ulice izražavajući nezadovoljstvo odlukom uprave da odredi mjeru suspenzije za 254 radnika zbog sudjelovanja u nelegalnoj obustavi rada. Nezadovoljni radnici blokiraju glavni ulaz u brodogradilište, gdje na posao dolazi svih dvije tisuće radnika. Među njima je i predsjednik Hrvatske udruge radničkih sindikata (HURS) Ozren Matijašević te predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske – Industrijskog sindikata (SMH – IS) Vedran Dragičević.

VIŠE >>

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA: Studija o monetizaciji duga od autocesta i davanja istih u dugoročnu koncesiju

Poštovani gospodine Milanoviću, Predsjedniče Vlade RH,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) tražimo da nam se omogući pristup te da se javnosti učini dostupnom studija na temelju koje je Vlada RH donijela odluku da je koncesija najbolji model za rješavanje duga javnih poduzeća HAC i ARZ. Radi se o studiji pod nazivom “Monetizacija javnog duga vezano za društva HAC i ARZ: Nacrt konačnog izvješća u Fazi 1” koju je za potrebe Vlade RH izradio konzorcij: Erste, Deloitte, Wolftheiss i Asfinag.

Zahtjev dostavljamo smatrajući da se o monetizaciji duga i davanju autocesta u koncesiju treba provesti kvalitetna javna rasprava za koju je bitno da su javnosti dostupne sve relevantne informacije, a studija ih sadrži (stanje duga i projekcije prihoda poduzeća HAC i ARZ te opcije za njegovo rješavanje koje uključuju model i potencijalne uvjete davanja 1.024 km autocesta u koncesiju na 30 do 50 godina).

Smatramo da za objavu navedenih informacija postoji opravdan javni interes jer bi potencijalna koncesija  na javnom dobru, u iznosu od 22,5 milijardi kuna, bila najveća u povijesti Republike Hrvatske. Napominjemo da su autoceste javna imovina u koju su građani direktno uložili oko 15 milijardi kuna i da javnost mora biti uključena u sve faze deliberacije o rješavanju duga poduzeća ARZ i HAC, te da se odluka o dugoročnoj koncesiji nad tom javnom imovinom ne smije donijeti bez suglasnosti građana. Također, potencijalni bi uvjeti koncesije, poput državne garancije godišnje količine prometa na autocestama koncesionaru, mogli dugoročno opteretiti državni proračun na štetu građana.
S poštovanjem,

- Nezavisni cestarski sindikat, Širolina 4, Zagreb

- Nezavisni hrvatski sindikati, Trg Francuske Republike 9/V, Zagreb

- Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, Zagreb

- Matica hrvatskih sindikata, Trg maršala Tita 4/II, Zagreb

- Hrvatska udruga radničkih sindikata, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, Zagreb

- Udruga radničkih sindikata Hrvatske, Ulica kralja Držislava 4, Zagreb

- GONG, Trg bana Josipa Jelačića 15/IV, Zagreb

- Pravo na grad, Dugi dol 8, Zagreb

- Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Trpinjska 5, Zagreb

- Zelena akcija, Frankopanska 1, Zagreb

Stotine liječnika prosvjedovalo na Cvjetnom trgu

hrt.hr, 10. listopada 2013.

Na Cvjetnom trgu u Zagrebu prosvjedovalo je nekoliko stotina liječnika koji ističu da to nije borba samo za njihove povlastice, nego za očuvanje hrvatskoga javnog zdravstvenog sustava. Ni jučer tri sindikata s Ministarstvom zdravlja nisu postigla dogovor o kolektivnom ugovoru. VIŠE >>

Reforme radnog i socijalnog zakonodavstva najteže pogađaju žensko radništvo

Ženska fronta za radna i socijalna prava osnovana je 18. rujna 2013. na poziv ženskih sindikalnih grupa ženskim organizacijama i udrugama za zaštitu ljudskih prava, kako bi se razmotrilo stanje radnih i socijalnih prava žena u kontekstu nedavnih i predstojećih promjena radnog, mirovinskog, socijalnog i inog zakonodavstva. Fronta danas okuplja brojne udruge koje su odlučile javno reagirati na negativne tendencije neoliberalizacije društva, osiromašenje, diskriminaciju i ugrožavanje smjera društvenog razvoja.

Radno pravo i mirovinski sustav trebali bi biti temelj socijalne sigurnosti građanki i građana svake države koja sebe naziva socijalnom, a navedenim se negativnim promjenama postavljaju osnove dugoročnih socijalnih procesa čije će posljedice biti vidljive u neposrednim radnim odnosima i mirovinskoj potpori, ali će i odrediti smjer društvenih kretanja i generacijama koje slijede.

Osim što novi zakoni ne uključuju rodnu perspektivu te se donose bez utemeljenih analiza i simulacija, izostala je i široka javna rasprava. Oni koji su dužni osigurati minimum demokratskog prostora za razmjenu različitih stavova te jasno i artikulirano iznijeti istinite informacije služe se već uobičajenim metodama medijskih manipulacija te denuncijacija svih suprotnih stajališta.

Ženska fronta za radna i socijalna prava traži kodifikaciju radnog zakonodavstva u jedinstveni zakon te predlaže odbacivanje onih dijelova zakona koji direktno smanjuju i krše osnovna radnička prava – na zasluženi dnevni i godišnji odmor, sigurnost na radnom mjestu, plaću, pravo na zaštitu od diskriminacije, pravo na sindikalno organiziranje, zaštitu od prisilnih oblika rada itd. Izdvajamo najopasnije tendencije koje nam donose nove izmjene ZOR-a i Zakona o mirovinskom osiguranju:

1. RAD NA ODREĐENO treba biti jasno reguliran i kontroliran posredstvom efikasnih inspekcija te adekvatno kažnjen ukoliko ga poslodavac zloupotrebljava. Ovaj tip rada, koji je posljednjih godina postao pravilo, novim legislativama čini radna mjesta nesigurnima, cijenu rada nižom te produbljuje rodnu diskriminaciju na tržištu rada. Njime se umanjuje mogućnost sindikalnog organiziranja i djelovanja te je, radi nesigurne prirode rada na određeno, radnicama i radnicima otežano planiranje obitelji, ugovaranje kredita i slično. Stoga, zahtijevamo da  ugovor o radu na određeno automatizmom, nakon dvije godine prelazi u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, da se ograniči broj ugovora na određeno vrijeme i po osobi te da se propišu maksimalne kvote radnika/ca zaposlenih na određeno vrijeme unutar jednog poduzeća (deset posto za rad na određeno i agencijski rad), pojačaju inspekcije rada i njihovi mandati, da se trudnicama zabrani istek ugovora na određeno, kao i ženama tijekom rodiljnog/roditeljskog dopusta, uključujući i istek godine dana po povratku s takvog dopusta.

2. Jedan od nesigurnih oblika rada je i OUTSOURCING (prijenos ugovora o radu). Zahtijevamo da se jasno definira u kojim se slučajevima outsourcing smatra opravdanim, s tim da se ograniči u djelatnostima od javnog interesa, te zajamči zadržavanje prenesenih prava radnika i radnica kolektivnim ugovorima. Takve poslove najčešće obavljaju žene koje mahom imaju niže nadnice te rade u nesigurnim uvjetima.

3. AGENCIJSKI RAD dodatno osnažuje nesigurne oblike rada jer privremeno zapošljavanje nije zakonom pojmovno određeno ili ograničeno na izvanredne slučajeve povećanog opsega rada, određene sezonske poslove, slučajeve zamjene privremeno odsutnog radnika/ice, čime je otvoren prostor za privremeno zapošljavanje na uobičajenim redovnim radnim mjestima. Zakonodavac, također, nije predvidio nikakve mehanizme zaštite radnika/ica zaposlenih preko agencija pa su zlouporabe, ucjene i kršenja radničkih prava uglavnom pravilo. Slične posljedice mogu uslijediti i iz drugih oblika povremenog i privremenog rada, poput vaučer-rada.

4. Izmjenama ZOR-a fleksibilizira se i RADNO VRIJEME – pod krinkom preraspodjele radnog vremena na mala se vrata uvodi prekovremeni rad koji nije adekvatno plaćen, a kroz primjer sezonskog rada legalizira se i prekovremeni rad od 60 sati tjedno. Zahtijevamo da se zakonom utvrdi maksimalni četrdesetosatni radni tjedan, a da se prekovremeni rad ograniči na osam sati tjedno, uz poštovanje radnog dana od 0 do 24 sata.

5. Zakon o radu mora konkretno definirati što spada pod DISKRIMINACIJU I UZNEMIRAVANJE na radnom mjestu i pripisati adekvatnu kaznu počiniteljima. Za poslodavca bi se ovaj prekršaj trebao klasificirati kao najteža vrsta prekršaja pa bi se zato i sankcije trebale pooštriti.

6. Smatramo da je potpuno neprihvatljiv prijedlog o povećanju dobi za UMIROVLJENJE na 67 godina, pogotovo kada uzmemo u obzir da veliki broj žena radi prihvaćanja nesigurnih radnih mjesta i dugogodišnjeg rada na određeno, ali i zbog preopterećenosti besplatnim njegovateljskim radom, ne može ispuniti nerealne uvjete za punu mirovinu. Stoga, zahtijevamo uvođenje creditinga, odnosno jasnih zakonskih mjera koje služe kao kompenzacijski mehanizam u izračunu mirovine za one ljude koji su dio vremena proveli baveći se neplaćenim njegovateljskim radom (skrb za djecu, invalide, starije itd.). Odlučujemo se založiti i za odvojene zakone o javnom mirovinskom osiguranju međugeneracijske solidarnosti kao temelju mirovinskog sustava te drugih dodatnih oblika mirovinske štednje i osiguranja.

Zbog sve većeg broja umirovljenika i umirovljenica koji žive ispod ruba siromaštva, zahtijevamo uvođenje socijalne naknade za osobe starije od 65 godina koje nemaju mirovinu ili druge prihode potrebne za preživljavanje.

Ženska fronta za radna i socijalna prava najavljuje kako će aktivno pratiti procese vezane za redefiniranje radnog i socijalnog zakonodavstva, te organizirati niz akcija kako bi javnost pobliže upoznala s negativnim tendencijama ovih reformi i specifičnostima koje prvenstveno utječu na žensko radništvo i mlade.

Žensku frontu za radna i socijalna prava čine: Autonomna ženska kuća Zagreb, BRID (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju), Centar za ženske studije, CESI (Centar za edukaciju, savjetovanje, istraživanje), Inicijativa za rad spremne, Kontra, Koordinacija žena HURS-a, Odbor žena NHS-a, Roda (Roditelji u akciji), ROSA (Centar za žene žrtve rata), Sindikat trgovine Hrvatske, Sindikat umirovljenika Hrvatske, Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Ženska mreža Hrvatske (30 ženskih grupa), Ženska sekcija SSSH.

Vijeće HURS-a: Financijski uvjetovani otkaz – Vladi!

glasistre.hr, 5. listopada 2013.

Predsjednik Hrvatske udruge radničkih sindikata Ozren Matijašević na konferenciji za novinare u Istarskim toplicama, gdje je održana i sjednica Vijeća HURS-a, oštro je osudio prijedlog Ministarstva rada da se u sustav radnih odnosa uvede institut financijsko uvjetovanog otkaza radnicima jer bi tim činom bila širom otvorena vrata konačnom obračunu kapitala nad najosnovnijim ljudskim i radničkim pravima u Hrvatskoj. Ocjena je HURS-a da bi najavljeni financijsko uvjetovani otkaz predstavljao do sada najveći korak unatrag hrvatskog društva. VIŠE >>

Podrška štrajku radnika u zdravstvu

Sindikalne središnjice podržavaju nastojanja radnika u zdravstvu da štrajkom ostvare svoje legitimne interese. Jedan od primarnih interesa sveukupnog radništva je kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita, a ona ne može biti takva ukoliko su njeni pružatelji nezadovoljni, potplaćeni ili izloženi neprimjerenim uvjetima rada. Očuvanje cijene rada u zdravstvu utoliko nije samo u interesu liječnika i drugog medicinskog osoblja. Plaće u zdravstvu odredit će hoćemo li preko noći ostati bez najkvalitetnijih stručnjaka i time uvelike utjecati na kvalitetu usluge javnog zdravstva. Plaće u zdravstvu djeluju poticajno ili odbojno na one koji tek trebaju usmjeriti svoje profesionalne karijere. Konačno, o plaćama u zdravstvu ovisit će kakav će tretman bilo tko od nas ili naših bližnjih imati kada zdravstvene usluge postanu sudbinsko pitanje. Mi se sa sudbinom ne želimo igrati, a vi ministre?