7. sportske igre Hrvatske udruge sindikata održat će se

13. do 16. rujna 2012. u Zatonu.

Svaki sindikat učesnik

obavezno do 15. srpnja 2012.

treba prijaviti osobu koja će biti

u kontaktu sa agenticom iz Uniline d.o.o.

Kontakt:
Nensi Dimitrijević
Tel: +385 1 3633 389
Mob: +385 98 9843574
Fax: +385 1 3633 343
Email:
nensi.dimitrijevic@uniline.hr
sales8@uniline.hr
www.uniline.hr

PLAKAT ZA PRINT