Hrvatska udruga radničkih sindikata (HURS) osnovana je 29. prosinca 1990. godine na Hrvatskom sindikalnom saboru u Zagrebu pod imenom Hrvatska unija sindikata kao izraz želja radnika organiziranih u nezavisne, mahom novoosnovane sindikate poduzeća iz cijele Hrvatske, u ozračju ratnih zbivanja i korijenitih društvenih i ekonomskih promjena koje su rezultirale i pluralizmom sindikalne scene. Na prvom saboru HUS-a održanom 29. i 30. svibnja 1992. godine u Zagrebu, dotadašnje ime se mijenja, te od tada organizacija djeluje pod aktualnim imenom.

Sukladno Statutu, Hrvatsku udrugu radničkih sindikata ovlašteni su zastupati predsjednik i zamjenik predsjednika. Od osnutka naovamo, funkciju predsjednika HURS-a obnašali su: Jure Šundov (1990. – 1992.), Berislav Belec (1992. – 1994.), Niko Gunjina (1994. – 1999.), Zdenko Mučnjak (1999. – 2005.) i Ozren Matijašević (2005. – ).

Cilj HURS-a je okupljanje radništva Republike Hrvatske bez obzira na političku, rasnu, nacionalnu ili vjersku pripadnost radi ostvarivanja gospodarsko-socijalnih ciljeva i političkih načela HURS-a. Temeljna zadaća HURS-a je kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora na svim razinama djelovanja.

Kao sindikalna središnjica, odnosno, sukladno terminologiji Zakona o radu, udruga više razine, HURS okuplja sindikate koji pretežno djeluju u brodogradnji, metalnoj industriji, naftnoj i kemijskoj industriji, lučkoj djelatnosti, poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, osiguranju, prometu i vezama, državnoj upravi i predškolskom odgoju. Pored sindikata organiziranih u poduzeću ili djelatnosti, HURS okuplja i lokalne, odnosno regionalne sindikate, koji omogućavaju zastupanje interesa radnika u gotovo svim djelatnostima i na području cijele Hrvatske.

Usprkos nepovoljnim kretanjima broja, odnosno postotka radnika organiziranih u sindikate, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, broj radnika organiziranih u HURS-ove sindikate u posljednjih desetak godina bilježi stalan porast, što je dokaz kvalitete rada na promicanju i zaštiti interesa radnika i uspješnosti u provođenju niza industrijskih akcija.

Program i aktivnosti HURS-a provode tijela i dužnosnici određeni i izabrani u skladu s odredbama općih akata organizacije, sindikalni aktivisti – članovi HURS-ovih sindikata i zaposleni profesionalci. Raspolažući znanjem i iskustvom navedenog kadra, HURS članstvu pruža permanentnu sindikalnu edukaciju, zastupanje interesa u tripartitnim tijelima na svim razinama državnog ustroja, učinkovitu pravnu pomoć, ekonomske analize, međunarodno povezivanje i suradnju te zastupanje specifičnih interesa žena i mladih.

Aktivnosti HURS-a, kao reprezentativne sindikalne središnjice u RH, prepoznate su i van državnih granica. Koncem 2009. godine uslijedilo je i formalno priznanje našeg rada – HURS je primljen u pridruženo članstvo Međunarodne konfederacije sindikata (International Trade Union Confederation – ITUC).