HURS - Hrvatska Udruga Radničkih Sindikata

Stranice su u izradi.

Dostupni smo putem :

Tel: 01 / 4655 622
Fax:01 / 4655 009

Email : hus@zg.t-com.hr

Novi email : hurs@hurs.eu

Gajeva 10 (ulaz iz Tesline) 10000 Zagreb